Viktiga årtal med bildmaterial


V.v. klicka på bilderna för uppförstoring!
 

Omkring 1065
Kristnande av polabernas land (Elbslawien)
Benediktinerklostret på St. Georgsberget grundas.
 
1062
Ärkebiskop Adalbert von Bremen utser Aristo till den förste biskopen för det nyinstiftade biskopsdömet Ratzeburg.
 
15. 7. 1066
Vendernas stora uppror. Ansverus, abbot för klostret på St. Georgsberget och 18 klosterbröder stenas.
 
 
1093
Slaget vid Schmilau. Seger över venderna. Långsamt återinförande av kristendomen.
 
1154
Heinrich der Löwe grundar biskopsdömet Ratzeburg på nytt.
 
11 aug. 1154
Grundstenen till domkyrkan läggs. Förste biskop blir Evermod (1154-1178)
 
Efter 1160
Bygget påbörjas med domkyrkans kor.
 
Omkring 1220/5
Södra förhallen. Dombygget avslutas.
 
1221 ff.
Korsgången och kapitelhuset uppförs fram till c. år 1300. (Medlemmarna av domkapitlet tillhörde Premonstratenserorden).
 
1380
”Lauenburgska kapellet” byggs till.
 
1504
Klausuren upphävs. Domkapitularerna slutar använda Premonstratenserordens dräkt.
 
1554
Biskop Christoph von der Schulenburg blir protestant och säljer biskopsdömet för 10000 Taler till hertig Christoph von Mecklenburg.
 
1566
Georg Usler blir den förste protestantiske prästen vid Ratzeburgs domkyrka.
 
 
 
1648
Biskopsdömet sekulariseras. Som furstendöme Ratzeburg tillfaller det Mecklenburg.
 
1693
Domkyrkan skadas vid dansk beskjutning av staden Ratzeburg.
 
 
1876-1881
Domkyrkan restaureras (bl.a. tas de gotiska kapelltillbyggena bort).

 
 
1893
Brand genom blixtnedslag.
 
 
1953-1966
Omfattande restaureringsarbeten varvid vilka domkyrkan återställs till sitt ursprungliga skick.
 
 
2001
Nya kyrkklockor i brons ersätter de gamla gjutstålsklockorna.