Chronologische overzicht met enkele foto's

A.u.b., klikt u op de kleine foto's om een groter beeld te laden!
 

Rond 1065

 
Christianisering van het land van de Polaben (Elbslawien). Vestiging van een Benediktiner klooster op de St. Georgsberg.
 
1062
 
Aartsbisschop Adalbert von Bremen bestemd Aristo tot eerste bisschop van het nieuw gesticht bisdom Ratzeburg.
 
15. 07. 1066
 
Grote Wenden opstand. Ansverus, abt van het klooster op de St. Georgsberg, wordt op 15 juli zamen met 18 kloosterlingen gestenigd.
 
 
1093
Slag bij Schmilau. Zege over de Wenden. Langzame weeruitbreiding van het christendom.
 
1154 Nieuwe stichting van het bisdom Ratzeburg door Heinrich den Löwen (Hendrik de Leeuw).
 
11. augustus 1154 Grondslag van de dom gelegd. Eerste bisschop Evermod (1154-1178)
 
Na 1160 Aanlegtermijn van het koor van de dom.
 
Rond 1220 Porticus. Einde van bouw van de dom.
 
1251ff. Bouw van de kruisgang en kapittelhuis tot ruim 1300. (Prämonstratenser-Chorherren)
 
1380 Aanbouw van »Lauenburger kapel«
 
1504
 
Afschaffing van afgeslotenheid. Kapittelheren leggen hun premonstratenzerse dracht af.
 
1554 Bisschop Christoph von der Schulenburg wordt protestant en verkoopt het bisdom voor 10.000 Taler aan de Herzog (hertog) Christoph v. Mecklenburg.
 
1566 Georg Usler wordt eerste protestantische predikant aan de dom te Ratzeburg.
 
 
1648
Secularisering van het bisdom. Het Fürstentum (vorstendom) Ratzeburg gaat aan Mecklenburg.
 
1693
 
Beschadiging van de dom door Daanse beschieting van de stad Ratzeburg.
 
 
1876-1881
Restaurering van de dom (o.a. verwijdering van gotische kapelletjes).
 
 
1893
Brand door blikseminslag.
 
 
1953-1966
Uitgebreide restauratie aan de dom. Herinrichting van zijn oorspronkelijke toestand.
 
 
2001
Nieuwe in brons gegoten kerkklokken vervangen de oude uit staal.
 
 
   
  Vertaling door Birgit Baumann, Bad Bentheim.